Saraybosna Üniversitesi

Saraybosna Üniversitesi

Bosna Hersek'te eğitim görebileceğiniz Saraybosna Üniversitesi başarı oranı yüksek üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Saraybosna Üniversitesi

Köklü tarihi ve öğrenim fakültelerinin geniş kapsamı ile Saraybosna Üniversitesi, kurulduğu 1949 yılından günümüze gelişim göstererek Bosna Hersek’in en büyük üniversitesi haline gelmiştir. Saraybosna Üniversitesi; teknik bilimlerden Hümaniter bilimlere, sosyal bilimlerden teknik bilimlere ve tıptan sanatsal eğitime kadar gerek akademik gerekse de profesyonel anlamda verdiği eğitimle oldukça geniş kapsamlı ve dengeli bir yapıya sahiptir. Saraybosna Üniversitesi Bologna Beyanatına göre; üç veya dört yıllık lisans, bir veya iki yıllık yüksek lisans ve üç yıllık doktora eğitimleri de dahil olmak üzere her yıl toplamda 7 bin öğrenciye eğitim vermektedir. Ayrıca tam zamanlı ve yarı zamanlı öğrenciler ile birlikte yabancı öğrenciler de toplandığında, üniversitenin bünyesinde yaklaşık olarak 55 bin öğrenci eğitim almaktadır. Bu öğrencilere eğitim veren öğretim görevlisi, doçent ve profesör sayısı ise 1,640’tır.
Saraybosna Üniversitesi’nin sunduğu çağdaş eğitimden modern araştırma teknikleri ile birlikte yararlanmak ve Avrupa’nın göbeğinde farklı kültürlerin etkileşimi ile dünya vizyonunu geliştirmek için Eurostar Eğitim Merkezi ile iletişime geçin. Yurtdışı eğitim konusunda profesyonel eğitim danışmanlığı hizmeti veren Eurostar Eğitim Merkezi, başarılı bir kariyer için ilk adım olan üniversite eğitiminizi Avrupa standartlarında almanızı sağlamaktadır.
denkliği bulunan ve aynı zamanda Lizbon Sözleşmesi ile Bologna kriterlerinin de uygulandığı Saraybosna Üniversitesi’ndeki öğretim görevlileri ve personellerin tamamı, Avrupa uyum süreci içerisinde etkili bir role sahiptir. Uyguladığı eğitim reformları ile uluslararası eğitim sektöründe lider bir konuma sahip olan Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek’te yer alan en eski ve köklü üniversitedir.
Diploma denklik tanınması ile yabancı kaynaklı lisans eğitiminin akademik ortamda denklik sağlaması için tüm ücretler bizzat karşılanmaktadır. Saraybosna Üniversitesi’nin sahip olduğu fakültelerde farklı tüzel kişilik faaliyeti uygulandığından, kayıt olunacak bölüme göre başvuru şartları ve kayıt ücretleri de değişiklik göstermektedir. Saraybosna Üniversitesi; Bosna Hersek’in Donji Vakuf, Gorazde, Rosulje, Zvornik, Kurşun, Pridvorci, Magpies, Ustikolina, Soluk ve Hrasnica gibi farklı şehirlerine yayılmış fakültelerinde eğitim vermektedir. Ahlaki açıdan belirli değerlere sahip olan, bireysel ifade özgürlüğüne ve akademik kaliteye değer verilen bir üniversitede okumak isteyen tüm öğrenciler, küresel eğitime katkıda bulunmak isteyen ve bilimsel çalışmaların her geçen gün daha da geniş ölçekte yapıldığı Saraybosna Üniversitesi’ni Eurostar Eğitim Merkezi’nin profesyonel danışmanlığı ile tercih edebilir.
Avrupa standartların modern eğitim anlayışı ve farklı üniversiteler ile yaptığı işbirliği sayesinde üniversite seçimlerinin öncelikli tercihi olan Saraybosna Üniversitesi imkanlarından Eurostar Eğitim Merkezi danışmanlığı ile yararlanmak, kariyerinize bir adım önde başlamanızı sağlayacaktır. Geçmiş yıllarda aynı tarihi birlikte yaşadığımız Bosna Hersek’in kardeş şehri Saraybosna’da da eğitim imkanları sunduğumuz Saraybosna Üniversitesi’nde din, dil ve ırk ayrımı yapılmayan eğitim anlayışından yararlanmak için Eurostar Eğitim Merkezi’mizden randevu alabilirsiniz.
Mesleki eğitim, akademik kurumlar ve enstitüler, araştırma projeleri, eğitim kuruluşlarının birimlerinde doğrudan staj olanakları sunan Saraybosna Üniversitesi, oldukça geniş bir yelpazeye yayılan faaliyet olanakları sunmaktadır. Yayıncılık faaliyetlerinden bilimsel çalışmalara, kamu ve özel sektör için entelektüel hizmet anlayışını benimsemiş güvenlik sertifikası programlarından edebi yayın çalışmalarına kadar birçok faaliyete imza atan Saraybosna Üniversitesi, 2 akademi ve 15 fakültesiyle eğitim vermektedir.
Sırbistan ve Karadağ’da bulunan üniversitelerle oldukça yoğun bir etkileşim içerisinde çalışmalarını sürdüren üniversite, bilimsel araştırma ve öğretim alanlarında diğer üniversitelerle geniş ölçekli bir işbirliği içerisindedir. Hala kapsamlı bir şekilde devam eden Belgrad Üniversitesi işbirliği, Belgrad’ta yer alan diğer üniversiteler ile de aynı titizlikle sürdürülüyor. Saraybosna Üniversitesi ayrıca; Kragujevac, Novi Sad, Podgorica, Priştine, University of Arts ve Niş ile verimliliği her geçen gün artan bir işbirliği içerisindedir. Dünya genelinde Çin ve Güney Amerika’dan 1997-1998 faaliyetleri için özel olarak mesleğinde başarılı tıp uzmanları tutularak, verilen eğitimin uluslararası işbirliği ile üst düzeyde olması sağlanmıştır.

ECTS; Avrupa Kredi Transfer Sistemi(European Credit Transfer System) Nedir?

Her yarı yıl için 30 kredi olarak belirlenen çalışma programı dahilindeki krediler, bireysel ölçekli kurslarda başarı gösteren öğrencilere verilir. Krediler;

 • Bosna Hersek genelinde ve bazı durumlarda Avrupa’da da transferi mümkün olan kredilerdir.
 • Öğrencinin ne kadar süre boyunca çalışma programına dahil olacağına bakılmaksızın geçerli olan ve kazanılmış kredilerdir.

SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

SOSYAL BİLİMLER
Politik Bilimler Fakültesi Master Derecesi;

 • Güvenlik
 • Sosyal Hizmetler
 • Gazetecilik
 • Sosyoloji
 • Politik Bilimler

Lisans Derecesi;

 • Sosyal Hizmetler
 • Gazetecilik
 • Kriminal Bilimler
 • Hukuk
 • Güvenlik
 • İş İdaresi
 • Ekonomi ve Yönetim

İktisat Fakültesi Master Derecesi;

 • İktisat Master: Delaware Üniversitesi Alfred Lerner İşletme ve İktisat Okulu ortak çalışması ile Saraybosna İşletme Lisansüstü eğitim
 • İktisat
 • İşletme Yönetimi
 • Kriminal Bilimler Fakültesi Master Derecesi;
 • Avrupa güvenliğinde kriminoloji, kriminastik bilimi ve krimal hukuk

Hukuk Fakültesi Master Derecesi;

 • Devlet ve Uluslararası Kamu Hukuku Bölümü
 • Medeni Hukuk Bölümü
 • Kriminal Hukuk Bölümü
 • Devlet ve Hukuk Tarihi Bölümü

HÜMANİTER BİLİMLER
Lisans Derecesi;

 • Sosyoloji
 • Felsefe
 • Pedagoji
 • Tarih
 • Psikoloji
 • Spor
 • Yabancı Diller ve Edebiyat
 • Boşnak-Sırp-Hırvat Dili Edebiyatı
 • Fizik Eğitimi
 • Öğretim
 • Okul öncesi Eğitim

Felsefe Fakültesi Master Derecesi;

 • Tarih
 • Felsefe
 • Dilbilimleri
 • Edebiyat
 • Pedagoji
 • Psikoloji

Spor Fakültesi Master Derecesi;

 • Spor Sahası ve Fizik Eğitim

TEKNİK BİLİMLER
Lisans Derecesi;

 • Elektrik Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Ulaşım ve İletişim

Elektrik Mühendisliği Mastır Derecesi;

 • Bilişim
 • Elektrik Güç Kaynakları
 • Elektronik ve Otomatik Aygıtlar
 • Telekomünikasyon

İnşaat Mühendisliği Master Derecesi;

 • İnşaat
 • Jeodezi
 • Hidromekanik
 • İletişim

Makine Mühendisliği Master Derecesi;

 • Endüstriyel Mühendislik ve Yönetim
 • Elektrik Güç Kaynakları
 • Modern Üretim Teknolojileri
 • Proses Teknikleri
 • Motorlu Araçlar
 • Mekanik Ahşap Teknolojisi
 • Savunma Teknolojileri

Ulaşım ve İletişim Master Derecesi;

 • Ulaşım ve İletişim Yöntemleri
 • Ulaşım ve İletişim Teknolojileri

TIP BİLİMLERİ
Lisans Derecesi;

 • Tıp
 • Farmakoloji
 • Diş Hekimliği
 • Medikal Sağlık Bakımı
 • Veterinerlik

Tıp Fakültesi Master Derecesi;

Klinik Disiplinler

 • Halk Sağlığı
 • Deneysel Laboratuar

Diş Hekimliği Master Derecesi;

 • Diş Hekimliği Bilimsel Araştırma Çalışmaları

Eczacılık Master Derecesi;

 • Farmasötik Araştırmalar

Veterinerlik Master Derecesi;

 • Parazitoloji
 • Tavuk Yetiştiriciliğinde Üretim ve Sağlık Bakımı
 • Mikrobiyoloji
 • Hayvanlarda İnfeksiyöz Hastalıklar
 • Hayvan Üreticiliği Radyasyon Koruması
 • Hayvansal Gıda Ürünlerinin Hijyeni ve Teknolojisi

DOĞAL BİLİMLER VE BİYOTEKNOLOJİ
Lisans Derecesi;

 • Kimya
 • Fizik
 • Coğrafya
 • Matematik
 • Biyoloji
 • Ormancılık
 • Ziraat
 • Bahçe Bitkileri
 • Ziraat ve Gıda Ürünleri Teknolojisi

Doğal Bilimler Master Derecesi;

 • Biyolojik Bilimler
 • Coğrafi Bilimler
 • Kimya Bilimleri
 • Fizik Bilimleri
 • Matematik Bilimleri

Ziraat Fakültesi Master Derecesi;

 • Bitki Koruma
 • Yiyecek İçecek Kalite Kontrolü
 • Ziraat
 • Hayvansal Ürünler Teknolojisi
 • Üzüm Yetiştiriciliği
 • Meyve Yetiştiriciliği
 • Çiçek ve Bitkilerin Üretimi, Uygulaması
 • Sürdürülebilir Arazi Yöntemi
 • Bitkisel Gıda Teknolojisi
 • Ziraat ve Gıda Ürünleri Endüstrisinde İktisat
 • Evcil Hayvan Beslenmesi
 • Korunmuş Sahada Sebze Üretimi

Ormancılık Fakültesi Master Derecesi;

 • Orman Koruma
 • Orman Kullanımı
 • Orman Ekolojisi
 • Orman Ulaştırma
 • Ormancılık İktisat ve Organizasyonu
 • Avcılık
  • Grafik
  • Grafik Tasarım

GÜZEL SANATLAR
Lisans Derecesi;

 • Resim Sanatı
 • Drama
 • Heykelcilik
 • Yayımcılık(Redaksiyon)
 • Solo Şarkıcılık
 • Ürün Tasarımı
 • Orkestra Yönetimi
 • Çeşitli Müzik Enstrümanlarının Çalışması

Güzel Sanatlar Master Derecesi;

 • Grafik
 • Grafik Tasarım
 • Resim Sanatı
 • Ürün Tasarımı
 • Heykelcilik

Müzik Akademisi Master Derecesi;

 • Solo Şarkıcılık
 • Kompozisyon
 • Orkestra Yönetimi
 • Çeşitli Müzik Enstrümanları

Ulusal Üniversite Kütüphanesi
1945 yılında kurulan kütüphanede, 400 bin kütüphane birimi bulunmaktadır.

Klinik Üniversite Merkezi
1894 yılında il hastanesi olarak kurulmuştur ve 45 farklı organizasyon birimi mevcuttur.

Öğrenci Birliği
1998 yılında Saraybosna Üniversitesi öğrenci derneklerinin bir uzantısı olarak kurulmuştur.

Saraybosna Üniversitesi Haritası

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!